W Częstochowie powstał oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków

W środę 19 kwietnia 2017 roku odbyło się walne zebranie założycielskie, podczas którego powołano przy Wydziale Filologiczno-Historycznym AJD częstochowski oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.

Na zebranie przybył Prezes Zarządu Głównego w Warszawie, Władysław Ryszard Szeląg wraz z artystką plastyczką, Małgorzatą Omelańczuk-Pawluk. Obecni byli także zainteresowani działalnością Towarzystwa. Prezesem nowo powstałego oddziału została mgr Ewelina Dziewońska-Chudy, obok której we władzach zarządu będą pracować także dr Edyta Sadowska, mgr Elżbieta Hak, mgr Anna Meiser, dr Marzena Forma oraz mgr Paulina Piasecka.

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków (funkcjonujące od 1989 roku) stawia za cel ratowanie dóbr kultury narodowej, organizowanie wystaw poświęconych wybitnym postaciom, organizowanie wieczorów literackich, sesji naukowych, konferencji naukowych, festiwali teatralnych, wystaw, odczytów literackich. Przygotowanie albumów i książek poświęconych wybitnym postaciom literackim, takim jak Halina Poświatowska, Jerzy Liebert, Władysław Sebyła i inni. Przypominanie o zasługach tych osób w mediach i prasie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i polonijnym. Angażowanie studentów oraz doktorantów kierunków humanistycznych i artystycznych w pracę nad badaniem dziejów rodów Szembeków i Fredrów. A w przyszłości organizowanie spotkań młodzieży ze wschodu i zachodu Europy.

oprac. Ewelina Dziewońska-Chudy
fot. edc