Stąd nasz ród. Wystawa Władysława Ryszarda Szeląga

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza na wystawę autorstwa Władysława Ryszarda Szeląga Stąd nasz ród, poświęconej rodom Szembeków i Fredrów.

Na wystawie będzie można zobaczyć unikalne fotografie gen. Piotra hrabiego Szembeka, Marii z Fredrów, hrabiego Jana Kazimierza Szeptyckiego czy Aleksandra hrabiego Szembeka i jego żony Urszuli, których epitafium znajduje się w Klasztorze Ojców Bernardynów w Alwerni. Wernisaż będzie interesującym wydarzeniem zarówno historycznym, jak i literackim.

Wernisaż wystawy zaplanowano na 7 marca 2018 roku w sali wystawienniczej Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (al. Armii Krajowej 36 a). Początek o godzinie 16.00.

Patronat honorowy nad wystawą objęli: JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD oraz Senator RP Artur Warzocha.