Program konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Przedstawiamy dokładny program obrad konferencji naukowej poświęconej koronacji wizerunku Matki Bożej, zorganizowanej z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 września w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Uroczyste otwarcie obrad w czwartek o godzinie 10.00.

Program obrad

(pdf)

14 września (czwartek)

10.00-10.40 / sala 0.12

Uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienia Przedstawiciela Marszałka Senatu RP, Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej, prof. AJD, Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Agnieszki Czajkowskiej, prof. AJD, Dyrekcji Instytutu Historii AJD w Częstochowie, Prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie Władysława Ryszarda Szeląga, Prezes Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w Częstochowie dr Elżbiety Wróbel, Prezesa Warszawskiej Izby Gospodarczej Ryszarda Marcińczaka.

Panel I / 10.40-12.00 / sala 0.12
prowadzący: dr hab., prof. AJD Maciej Trąbski

10.40-11.00

prof. dr. hab. Mirosław Krajewski (UKW w Bydgoszczy)
Koronacja Figury Najświętszej Maryi Panny Skępskiej w 1755 r.

11.00-11.20

dr hab., prof. nadzw. Marek Grzegorz Zieliński (UKW w Bydgoszczy)
Koronacja obrazu Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie w 1754 r.

11.20-11.40

dr hab. Dorota Wereda (UP-H w Siedlcach)
Koronacje wizerunków maryjnych w Cerkwi unickiej

11.40-12.00

dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski (UMK w Toruniu)
Koronacje wizerunków maryjnych dokonane przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach obecnego województwa kujawsko-pomorskiego: Markowice, Bydgoszcz, Pieranie, Toruń, Rywałd Królewski, Obory

12.00-12.20 dyskusja
12.20-12.30 przerwa kawowa

Panel II / 12.30-13.50 / sala 0.12
prowadząca: dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska

12.30-12.50

prof. dr hab. Urszula Mazurczak (KUL)
Korona na głowie – Korona ponad głową Najświętszej Panny Maryi. Teologiczny sens, kultowy ceremoniał i artystyczna wizualizacja Koronacji Maryi w sztuce

12.50-13.10

mgr Tomasz Awdziejczyk (Związek Polskich Artystów Plastyków)
Koronowanie Świętych Obrazów – zasady i praktyka

13.10-13.30

prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (AJD)
Wizerunki Matki Bożej w wybranych utworach poetyckich

13.30-13.50

dr Katarzyna Janus (AJD)
Poeteae minores dawnej Polski o koronowanych wizerunkach Matki Bożej

13.50-14.10 dyskusja
14.10-15.30 przerwa obiadowa

Panel III / 15.30-17.00 / sala 0.12
prowadzący: dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

15.30-15.45

dr o. Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Koronacja rzymskiej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy u zarania rozwoju Jej kultu w Kościele powszechnym

15.45-16.00

mgr Bartosz Stuła (AJD)
Koronacje Matki Bożej w kulturze latynoamerykańskiej na przykładzie wizerunku z Guadalupe i Lujan

16.00-16.15

mgr Anna Kotowicz (UG)
Biała Pani z Podola – koronacja wizerunku NMP Jazłowieckiej

16.15-16.30

mgr Grzegorz Misiura (KUL)
Kult maryjny w Janowie Lubelskim i koronacja jej cudownego wizerunku w 1985 r.

16.30-16.45

mgr Izabela Kuśnierek (AJD)
Koronacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Węgrzech

16.45-17.00

mgr Łukasz Janusz (UW-M)
Historia objawień i koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

17.00-17.15 dyskusja
17.15 -17.30 przerwa kawowa

Panel IV / 17.30-18.30 / sala 0.12
prowadzący: dr Norbert Morawiec

17.30-17.45

Władysław Ryszard Szeląg (Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie)
Słowo o Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

17.45-18.00

mgr Ryszard Marcińczak (Warszawska Izba Gospodarcza)
Sieradzanie jako obrońcy Koron Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

18.00-18.15

mgr Dariusz Jóźwiak (KUL)
Sanktuaria Maryjne na terenie diecezji zamojskolubaczowskiej

18.15-18.30

mgr Norbert Kępiński (AJD)
Koronacja cudownego obrazu Matki Bożej w Rudkach

18.30-19.00 dyskusja
19.30 – uroczysta kolacja (Restauracja TORI, ul. Racławicka 2)

15 września (piątek)

Panel V / 10.00-11.30 / sala 0.12
prowadząca: dr Edyta Sadowska

10.00-10.15

dr Bożena Józefów-Czerwińska (AH im. A. Gieysztora)
Przemiany wizerunku Matki Boskiej w sztuce sakralnej Kościoła wschodniego

10.15-10.30

Agnieszka Banaś (UO)
Suknie i korony Czarnej Madonny z Jasnej Góry

10.30-10.45

mgr Elżbieta Hak (AJD)
Wizerunek Matki Bożej w malarstwie Jerzego Dudy Gracza

10.45-11.00

mgr Anna Meiser (AJD)
Przewodniczka w świętej rozmowie – wizerunek Matki Bożej Bytomskiej, jego historia i kult

11.00-11.15

mgr Mateusz Pawlak (AJD)
Wizerunek Matki Bożej Leśniowskiej

11.15-11.30

mgr Monika Michalska (UJ)
„Domus Gratiae Sanctae Mariae” – legenda o koronowanym wizerunku Matki Bożej w Krzeszowie

11.30-12.00 dyskusja
12.00-12.15 przerwa kawowa

Panel VI / 12.15-14.00 / sala 0.12
prowadzący: dr hab., prof. AJD Maciej Trąbski

12.15-12.30

dr Ewa Rybałt (UMCS)
„Madonna z Dzieciątkiem” z kościoła św. Ducha w Lublinie

12.30-12.45

mgr Mariia Biletska (KUL)
Odrodzenie sanktuarium w Latyczowie

12.45-13.00

mgr Krzysztof Perzyna (KUL)
Cuda opisane w dziele „Pustynia w raj zamieniona”

13.00-13.15

Kinga Dudziak (UAM)
Kult Matki Bożej na Kaszubach na przykładzie Sanktuarium w Wejherowie

13.15-13.30

mgr Adrian Rosłon (UP-H w Siedlcach)
Wpływ koronowanych wizerunków Matki Bożej z terenu diecezji drohiczyńskiej na bezpieczeństwo personalne diecezjan

13.30-13.45

mgr Jan Kaczmarzyk (AJD)
Krótka historia cudownego obrazu Matki Bożej Chełmskiej

13.45-14.00

mgr Marcin Kościelniak (AJD)
Rozwój pobożności maryjnej wśród wiernych diecezji częstochowskiej za pontyfikatu bp. Stefana Bareły (1964-1984)

14.00-14.30 dyskusja
14.45 – obiad

 

Patronat honorowy

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej – Stanisław Karczewski
Metropolita Częstochowski – ks. Arcybiskup Wacław Depo
Przeor Jasnej Góry – o. Marian Waligóra
Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk
JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – dr hab., prof. AJD Anna Wypych-Gawrońska

Komitet honorowy

Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie – Władysław Ryszard Szeląg
Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej – Ryszard Marcińczak
Prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – dr Elżbieta Wróbel

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Andrzej Stroynowski – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
ks. prof. dr hab. Jan Związek – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab., prof. AJD Maciej Trąbski – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Komitet Organizacyjny

dr Edyta Sadowska – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
dr Norbert Morawiec – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Ewelina Dziewońska-Chudy – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Oddział w Częstochowie
mgr Elżbieta Hak – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Martyna Ujma – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Jan Kaczmarzyk – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Mateusz Pawlak – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie