Władze oddziału

Prezes Zarządu: mgr Ewelina Dziewońska-Chudy
Sekretarz Zarządu: dr Edyta Sadowska
Skarbnik Zarządu: mgr Elżbieta Hak