Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz średnich do udziału w Ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo, poświęconym twórczości Zofii Kossak.

Utwory Zofii Kossak po wojnie zostały wykreślone z katalogu lektur. Autorka „Pożogi” została skazana na niepamięć. Aby pobudzić kreatywność i zachęcić dzieci oraz młodzież do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki, częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków podjął się przygotowania Ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego pn. Zofia Kossak na nowo – komiksowo skierowanego do uczniów szkół podstawowych oraz średnich.

Partnerami konkursu, a jednocześnie fundatorami nagród są Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz polska sieć sklepów komputerowych x-kom.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Głównym założeniem konkursu jest promocja twórczości literackiej Zofii Kossak wśród dzieci i młodzieży, ponadto również pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do dzieł polskiej pisarki oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej, zdolności literackich i artystycznych młodego pokolenia.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu zainspirowanego wybranym fragmentem utworu Zofii Kossak (fragmenty do pobrania poniżej). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. Na prace czekamy do 15 grudnia 2018 roku.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 maja 2019 roku w siedzibie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dawniej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie). Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu komputerowego oraz albumów i gier edukacyjnych.

Patronat medialny sprawują: Tygodnik katolicki „Niedziela”, TV ORION, Radio FIAT, portal Częstochowskie24.pl oraz Gazeta Częstochowska.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kontakt: towarzystwo.szembekow@gmail.com

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania.

Fragmenty twórczości Zofii Kossak do pobrania:
1. Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata
2. Topsy i Lupus
3. Bursztyny
4. Ku swoim