Ogólnopolska Konferencja Naukowaj „Maskarada historyczna: Aleksander Fredro i Napoleon Bonaparte”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków w Warszawie, Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie moją zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Maskarada historyczna: Aleksander Fredro i Napoleon Bonaparte” organizowaną z okazji 225. rocznicy urodzin hr. Aleksandra Fredry. Konferencja odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 12.00 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Interdyscyplinarny charakter konferencji połączy naukową i twórczą refleksję. Poszukiwania literaturoznawcze, historyczne, kulturoznawcze, teatrologiczne, artystyczne i filozoficzne pozwolą na wymianę doświadczeń i poglądów oraz weryfikację kierunków dalszych poszukiwań badawczych. Szczegółowy program konferencji w pliku do pobrania. Zapraszamy!

Program konferencji (pdf)