Kontakt

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków Oddział w Częstochowie
42-217 Częstochowaskr. pocztowa 868

towarzystwo.szembekow@gmail.com