Kontakt

Możesz skontaktować się z nami na różne sposoby.

Tradycyjne przesyłki listowe kieruj na poniższy adres:

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków
Oddział w Częstochowie
42-217 Częstochowa
skr. pocztowa 868

Możesz także do nas zatelefonować pod numer: 731 636 993,
wysłać wiadomość elektroniczną pod adres: towarzystwo.szembekow@gmail.com,
czy też skorzystać z naszego formularza kontaktowego:

Napisz do nas