Idea

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków stawia za cel ratowanie dóbr kultury narodowej, organizowanie wystaw poświęconych wybitnym postaciom, organizowanie wieczorów literackich, sesji naukowych, konferencji naukowych, festiwali teatralnych, wystaw, odczytów literackich. Przygotowanie albumów i książek poświęconych wybitnym postaciom literackim, takim jak Halina Poświatowska, Jerzy Liebert, Władysław Sebyła i inni. Przypominanie o zasługach tych osób w mediach i prasie o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i polonijnym. Angażowanie studentów oraz doktorantów kierunków humanistycznych i artystycznych w pracę nad badaniem dziejów rodów Szembeków i Fredrów. A w przyszłości organizowanie spotkań młodzieży ze wschodu i zachodu Europy.