Dyplomacja europejska i światowa oraz teki Jana hr. Szembeka

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej na temat Dyplomacja europejska i światowa oraz teki Jana hr. Szembeka, która odbędzie się 7 listopada 2017 o godzinie 13.00 w Konsulacie Węgier w Krakowie. W programie konferencji znajduje się między innymi przemówienie Konsul Generalnej Republiki Węgierskiej w Krakowie, dr hab. Adrienne Körmendy.

Referaty wygłoszą:

  • Władysław Ryszard Szeląg (prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie): 25-lecie działalności Władysława Ryszarda Szeląga na zmieni małopolskiej;
  • dr Jan Stanisław Ciechanowski (doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytety Warszawskiego): Jan hrabia Szembek jak uchodźca wojenny w Portugalii (1940-1945);
  • dr Dariusz Gregorczyk (doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność międzynarodowe stosunki polityczne, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie): Działania Jana hr. Szembeka na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego w latach 30. ub. wieku;
  • mgr Ewelina Dziewońska-Chudy (prezes Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowa, doktorantka na kierunku literaturoznawstwo w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie): Wiceminister Spraw Zagranicznych II RP Jan hr. Szembek – piłsudczyk i dyplomata;
  • mgr Jan Kaczmarzyk (magister administracji, doktorant na kierunku historia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie): Przyjazne nastawienie Węgier do Polski w XIX i XX wieku;
  • mgr Iwona Latkowska (magister politologii, doktorantka na kierunku historia w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie): Polsko-niemiecka dyplomacja wobec wydarzeń na Górnym Śląsku w pierwszej połowie lat 20. XX wieku.