Książka Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów

Premiera książki „Koronacje wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów”

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się książka będąca efektem obrad naukowych dotyczących koronacji wizerunku Matki Bożej na przestrzeni dziejów, które odbyły się w Częstochowie we wrześniu 2017 roku z okazji Jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki  Boskiej Częstochowskiej. Organizatorami konferencji był częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków Czytaj więcej…