225. rocznica urodzin polskiego komediopisarza – Aleksandra hr. Fredry

Maskarada historyczna: Aleksander hr. Fredro i Napoleon Bonaparte

W tym roku mija 225. rocznica urodzin Aleksandra hr. Fredry, jednego z najpopularniejszych polskich komediopisarzy, autora m.in. „Zemsty” i „Ślubów panieńskich”. Z tej okazji zapraszamy na sympozjum naukowe „Maskarada historyczna: Aleksander hr. Fredro i Napoleon Bonaparte”.

Częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków serdecznie zaprasza uczniów częstochowskich szkół, studentów, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych życiem i twórczością tego wybitnego dramaturga na sympozjum naukowe. Wydarzenie odbędzie się 8 października 2018 o godz. 10.30 w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD w Częstochowie przy ul. Zbierskiego 2/4, sala 1.05. Referaty wygłoszą m.in. pracownicy naukowo-dydaktyczni z Instytutu Filologii Polskiej oraz doktoranci.

Patronat honorowy nad sympozjum objęli: JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Senator RP Artur Warzocha oraz Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie Władysław Ryszard Szeląg.

Szczegółowy program obrad można poznać na naszej stronie internetowej poniżej.